Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje i deklaracje obowiązujące do 30.06.2019 r.

DEKLARACJE PODATKOWE DLA OSÓB PRAWNYCH:

DOCDeklaracja na podatek leśny.doc

DOCDeklaracja na podatek od nieruchomości.doc

DOCDeklaracja na podatek rolny.doc

INFORMACJE PODATKOWE DLA OSÓB FIZYCZNYCH:

DOCInformacja w sprawie podatku leśnego.doc

DOCInformacja w sprawie podatku od nieruchomości.doc

DOCInformacja w sprawie podatku rolnego.doc

Wersja XML