Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nr 5/2013 z dnia 07 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia planu finansowego wykonawczego budżetu Gminy Międzylesie na 2013 rok


 

    Zarządzenie nr 5/2013
              Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie
       z dnia 7 stycznia 2013 r.
 
 
w sprawie ustalenia planu finansowego wykonawczego budżetu Gminy Międzylesie na 2013 rok
 
Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity : Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.),art.247 ust.1 i art.249 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1240 ze zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Międzylesiu Nr XXIV/121/2012 z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Międzylesie na rok 2013, zarządzam, co następuje :
 
§ 1
Ustala się plan finansowy wykonawczy dochodów budżetu gminy Międzylesie na rok 2013 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
Ustala się plan finansowy wykonawczy wydatków budżetu gminy Międzylesie na rok 2013 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3
 
Ustala się plan finansowy wydatków na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2013 rok oraz wielkość dochodów związanych z realizacją tych zadań, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 4
 
Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta i Gminy.
§ 5
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku.
 
 

                                                                                                                                                           BURMISTRZ TOMASZ KORCZAK

 XLSzał nr 1 do zarz nr 5-2013.xls (47,50KB)

XLSzał nr 2 do zarz nr 5-2013.xls (78,00KB)

XLSzał nr 3 do zarz nr 5-2013.xls (17,50KB)

XLSzał nr 3-1 do zarz nr 5-2013.xls (22,50KB)

Podmiot udostępniający: Główny Księgowy
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Agata Ziental
Data wytworzenia: 2013-01-07


XLSzał nr 1 do zarz nr 5-2013.xls (47,50KB)

XLSzał nr 2 do zarz nr 5-2013.xls (78,00KB)

XLSzał nr 3 do zarz nr 5-2013.xls (17,50KB)

XLSzał nr 3-1 do zarz nr 5-2013.xls (22,50KB)