Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nr 116/2012 z dnia 03.07.2012 r. w sprawie sprzedaży działek niezabudowanych nr 108/1, 108/2, 108/3 , obręb Gniewoszów, w drodze rokowań.

Zarządzenie nr 116 /2012
Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie
z dnia 03 lipca 2012 r.
 
w sprawie sprzedaży działek  niezabudowanych  nr 108/1, 108/2, 108/3 , obręb Gniewoszów, w drodze rokowań.
 
Na podstawie art. 39 ust. 2, art. 67 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm./, § 3 ust. 1, § 4 ust. 2 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 207, poz. 2108), oraz wykonaniu uchwały nr XXXV/215/09 Rady Miejskiej w Międzylesiu      z dnia 13 października 2009 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych w granicach działek nr 113, 108/3, 112, 108/1, 108/2, obręb Gniewoszów – zarządzam co następuje:
 
§ 1
a). Wobec faktu, że pierwszy ustny przetarg nieograniczony, ogłoszony na dzień 28 maja 2012 r. oraz drugi ogłoszony na dzień 02 lipca 2012 r. dot. sprzedaży działek  niezabudowanych nr 108/1 o pow. 2,06 ha, nr 108/2, o pow. 1,82 ha, SW1K/00036349/8, oraz nr 108/3 o pow. 2,56 ha, SW1K/00023082/4,   o ogólnej powierzchni 6,44 ha. obręb Gniewoszów zakończył się wynikiem negatywnym, ustalam zbycie nieruchomości w drodze rokowań w dniu 03. sierpnia 2012 r. o godz. 1200.
b). Ustalam zaliczkę w pieniądzu w wysokości 10 % ceny wywoławczej tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy.
 
§ 2
Rokowania przeprowadzi Zespół Konsultacyjny działający przy Burmistrzu Miasta i Gminy Międzylesie.
 
§ 3
 
Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi RGG.
 
§ 4
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
  
Międzylesie, dnia 03 lipca  2012 r.
Burmistrz Tomasz Korczak
 
 

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Wiesłąwa Szyrszeń
Data wytworzenia: 2012-07-03