Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nr 117/2010 z dnia 13.05.2010 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej niezabudowanej do oddania w dzierżawę w trybie przetargu.

 

Zarządzenie nr 117/2010

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 13 maja 2010 r.
 

w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej niezabudowanej do oddania w dzierżawę w trybie przetargu. 

Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r., Nr 261 poz. 2603 ze zm.), § 3 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. z 2004 r. Nr 207 poz. 2108) w zw. z § 3 pkt 3 i 14 uchwały nr VIII/51/03 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 3 czerwca 2003 r. ze zm. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami gruntowymi niezabudowanymi wchodzącymi w skład gminnego zasobu - zarządzam co następuje:

§ 1

  1. Przeznaczyć do oddania w dzierżawę, z przeznaczeniem pod zabudowę garażową w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomość niezabudowaną nr 187/94 o pow. 0,0019 ha, obręb Międzylesie, AM 1, przy ul. Sobieskiego. 

  2. Załącznik mapowy stanowiący integralną część zarządzenia, oznacza położenie nieruchomości. 

  3. Termin trwania umowy ustalam na 5 lat z możliwością przedłużenia na dalszy okres. 

§ 2

Ustalam:

  1. termin przetargu na dzień 14.06.2010 r. godz.11.oo.

  2. Stawkę czynszu dzierżawnego miesięcznego brutto za 1 m2 gruntu w wysokości 1,50 zł.

  3. wadium w pieniądzu w wysokości 5 zł.

§ 3

Przetarg przeprowadzi Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem nr 190/08 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 19.09.2008 r.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi RGG.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 13 maja 2010 r.

Burmistrz Tomasz Korczak

mapa dz. 187_94.jpeg

 

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Siwek
Data wytworzenia: 2010-05-13


JPEGmapa dz. 187_94.jpeg (36,59KB)