Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nr 21/2010 z dnia 27.01.2010 r. w sprawie określenia formy i terminu II-go przetargu na zbycie działki nr 89/3 - obręb Smreczyna.

 

Zarządzenie nr 21/2010

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 27 stycznia 2010 r.

w sprawie określenia formy i terminu II-go przetargu na zbycie działki nr 89/3 - obręb Smreczyna.

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm./, oraz w wykonaniu uchwały nr XXXIV/206/09 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 89/3, obręb Smreczyna – zarządzam co następuje:

§ 1

Wobec faktu, że osoba ustalona jako nabywca dz. 89/3, w wyniku przeprowadzonego przetargu w dniu 11 stycznia 2010 r. odstąpiła od zawarcia umowy notarialnej, ustalam: 
a) termin II-go przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej, w granicach działki geodezyjnej nr 89/3 o pow. 0,09 ha, położonej w Smreczynie, KW 44172, na dzień 3 marca 2010 r. godz. 1200,

b) wadium w pieniądzu w wysokości 5% ceny wywoławczej.

2. Przetarg przeprowadzi komisja przetargowa powołana zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie nr 190/08 z dnia 19.09.2008 r.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi RGG.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 27 stycznia 2010 r.

Burmistrz Tomasz Korczak


 

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Wiesława Szyrszeń
Data wytworzenia: 2010-01-27