Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nr 209/09 z dnia 14.10.2009 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej nr 207/3 o pow. 0,1556 ha, w drodze drugich rokowań - obręb Jodłów.

 

Zarządzenie nr 209/09

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 14 października 2009 r.


 

w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej nr 207/3 o pow. 0,1556 ha, w drodze drugich rokowań - obręb Jodłów.

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.), § 4 ust. 2 i 3, § 25, § 28 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 207, poz. 2108), oraz w wykonaniu Uchwały Nr XXIX/175/09 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej nr 207/3 o pow. 0,1556 ha, obręb Jodłów – zarządzam co następuje:

§ 1

Wobec faktu, że pierwsze rokowania ogłoszone na dzień 14 października 2009 r. zakończyły się wynikiem negatywnym, ustalam termin drugich rokowań dotyczących sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 207/3 o pow. 0,1556 ha, obręb Jodłów, KW 44168- na dzień 18 listopada 2009 r. na godz. 900.

§ 2
 

 1. Rokowania przeprowadzi komisja w składzie:

 • Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie - Tomasz Korczak,

 • Zastępca Burmistrza - Piotr Kensicki,

 • Skarbnik - Helena Leka,

 • Sekretarz Miasta i Gminy Międzylesie - Aleksandra Kruk,

 • Kierownik Referatu Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Gruntami - Wiesława Szyrszeń.

 1. Przewodniczącym komisji o której mowa w pkt. 1 jest Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie.

 2. Ustalam:

  1. cenę wywoławczą nieruchomości na kwotę – 39.025 zł.

  2. zaliczkę w pieniądzu w kwocie 2.000 zł tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy.


 § 3 

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi RGG.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 Międzylesie, dnia 14 października 2009 r.

Burmistrz Tomasz Korczak 

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Siwek
Data wytworzenia: 2009-10-14