Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 128/2011 z dnia 09.06.2011 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna na wykonanie ławostołów na potrzeby wsi Gajnik

 

Zarządzenie Nr 128 /11
Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie
z dnia 09 czerwca 2011r.

 

 
w sprawie nieodpłatnego przekazania drewna na wykonanie ławostołów na potrzeby wsi Gajnik

 

 

 
Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), oraz § 6 zarządzenia nr 42/07 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesia z dnia 14 lutego 2007r w sprawie zasad prowadzenia gospodarki w lasach stanowiących własność Gminy Międzylesie
zarządzam, co następuje:

 
§1

 
Przekazuję nieodpłatnie 2 m3 drewna wielkowymiarowego z lasów komunalnych dla Rady Sołeckiej wsi Gajnik z przeznaczeniem na wykonanie 2 ławostołów na potrzeby społeczności wsi.

 
§2

 
Zobowiązuję Sołtysa wsi Gajnik do przedstawienia rozliczenia materiałowego powierzonego drewna w terminie 1 roku od jego otrzymania .

 
§3

 
Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi Dariuszowi Kosacz.

 

 
§4

 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 
Międzylesie, 09 czerwca 2011r.

 
Burmistrz Tomasz Korczak
 

 

 

 

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Dariusz Kosacz
Data wytworzenia: 2011-06-09
Wersja XML