Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Nr 73/2011 z dnia 20.04.2011 r. w sprawie przekazania Radzie Sołeckiej wsi Szklarnia budynku położonego na działce nr 103, obręb Szklarnia.

Zarządzenie nr 73 /2011
Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie
z dnia 20 kwietnia 2011 r.
 
 
w sprawie przekazania Radzie Sołeckiej wsi Szklarnia budynku położonego na działce nr 103, obręb Szklarnia.
 
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), oraz § 4 ust. 1 statutu Sołectwa Szklarnia (zał. Nr 22 do Uchwały nr X/2/95 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 30 czerwca 1995 r.) – zarządzam co następuje:
 
§ 1
 
1.      Przekazać w użyczenie Radzie Sołeckiej wsi Szklarnia, na okres 5 lat, od dnia 01.05.2011 r., budynek o pow. 25 m2, położony w granicach działki nr 103 o pow. 0,02 ha, obręb Szklarnia na prowadzenie działalności statutowej sołectwa.
2.      Warunki użyczenia określi odrębna umowa.
 
§ 2
 
Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi RGG.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Międzylesie, dnia 20 kwietnia 2011 r.


Burmistrz Tomasz Korczak

 

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Wiesława Szyrszeń
Data wytworzenia: 2011-04-20