Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

PDFUchwała.Projekt.2019-11-14.pdf
PDFuzasadnienie do projektu budżetu na 2020 rok.pdf
XLSzałącznik nr 1 - dochody budżetu gminy na 2020 rok.xls
XLSzałącznik nr 2 - wydatki budżetu gminy na 2020 rok.xls
XLSzałącznik nr 3-11 projekt budżetu na 2020 rok.xls
 

Wersja XML