Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacje i deklaracje obowiązujące od 01.07.2019 r.

DEKLARACJE - OSOBY PRAWNE

DN-1 PDFDeklaracja na podatek od nieruchomości.pdf
ZDN-1 PDFZałącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu.pdf
ZDN-2 PDFZałącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.pdf
 

DR-1 PDFDeklaracja na podatek rolny.pdf
ZDR-1 PDFZałącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu.pdf
ZDR-2 PDFZałącznik do deklaracji na podatek rolny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.pdf

DL-1 PDFDeklaracja na podatek leśny.pdf
ZDL-1 PDFZałącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu.pdf
ZDL-2 PDFZałącznik do deklaracji na podatek leśny - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.pdf
 

INFORMACJE - OSOBY FIZYCZNE

IN-1 PDFInformacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych.pdf
ZIN-1 PDFZałącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu.pdf
ZIN-2 PDFZałącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.pdf
ZIN-3 PDFZałącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników.pdf
 

IR-1 PDFInformacja o gruntach.pdf
ZIR-1 PDFZałącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu.pdf
ZIR-2 PDFZałącznik do informacji o gruntach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.pdf
ZIR-3 PDFZałącznik do informacji o gruntach - dane pozostałych podatników.pdf
 

IL-1 PDFInformacja o lasach.pdf
ZIL-1 PDFZałącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu.pdf
ZIL-2 PDFZałącznik do informacji o lasach - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania.pdf
ZIL-3 PDFZałącznik do informacji o lasach - dane pozostałych podatników.pdf
 

 

 

 

 


 

 

Wersja XML