Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ DOTYCZĄCE PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH NA 2019 ROK

Stawki podatkowe na 2019

W podatku od nieruchomości i w podatku od środków transportowych obowiązują stawki ustalone uchwałami:

PDFuchwała w sprawie podatku od nieruchomości.pdf
PDFuchwała w sprawie podatku od środków transportowych.pdf
 

Dla podatku rolnego przyjęto stawki ustalone uchwałą:

PDFuchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta.pdf
 

Dla podatku leśnego przyjęto stawki ogłoszone przez Prezesa GUS tj. 191,98 zł/m3 drewna.

Wersja XML