Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dyskusja publiczna nad projektem studium

W związku ze zbliżającym się terminem zakończenia składania uwag do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Międzylesie wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zaprasza na ponowną dyskusję publiczną nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami, która odbędzie się w dniu 16.11.2017 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Międzylesiu, Pl. Wolności 1, w godzinach 10:00-15:00, w pokoju nr 14.

Wersja XML