Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wyłożenie do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego MiG Międzylesie

Uwaga !

Wnioski i uwagi do ww. projektu należy składać do dnia 17 listopada 2017 r.

 

MAPY DO POBRANIA W DUŻEJ ROZDZIELCZOŚCI (PLIK ZIP)

LEGENDA (PLIK ZIP)

 

PDF13.SUiKZP_Miedzylesie2017_wylozenie.pdf

PDF15.Prognoza_SUiKZP_Międzylesie_wlozenie.pdf

DOCX16. Wniosek o zmianę Studium.docx

 

Wersja XML