Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 73/2017 z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Zarządzenie Nr 73/2017

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 31 marca 2017r

 

w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

 

            Na podstawie art. 8, ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2016r. , poz. 800 ze zm.), art. 27, ust. 1 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U. z 2015r., poz. 1881.)

zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadzam – jako obowiązujący w Urzędzie Miasta i Gminy Międzylesie Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych stanowiący załącznik Nr A do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Treść Regulaminu została uzgodniona z zakładowa organizacja związkową.

§  3

Traci moc Zarządzenie Nr 36/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia
23 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia jednolitego tekstu Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.

§  4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017r.

 

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak

Międzylesie, dnia 31.03.2017r.

DOCXREGULAMIN 2017.docx

Wersja XML