Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ DOTYCZĄCE PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH NA 2016 ROK

Stawki podatkowe na 2016

W podatku od nieruchomości i w podatku od środków transportowych bez zmian tzn. obowiązują stawki z 2015 roku ustalone uchwałami:

PDFUchwała w sprawie podatku od nieruchomości.pdf
PDFUchwała w sprawie podatku od środków transportowych.pdf
 

Dla podatku rolnego i podatku leśnego przyjęto stawki ogłoszone przez Prezesa GUS tj. odpowiednio: 53,75 zł/dt żyta i 191,77 zł/m3 drewna.

Wersja XML