Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Budowa lamp solarno-wiatrowych

„Budowa lamp solarno-wiatrowych  dla siedmiu miejscowości Gminy Międzylesie,

w których nie istnieje oświetlenie uliczne”  o wartości 299.000,01 złotych w ilości 20 sztuk,

została wsparta kredytem w wysokości 121.500,00 zł i dotacją w wysokości 60.700,00 zł.

Brak opisu obrazka

Dofinansowano  ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

www.wfosigw.wroclaw.pl

Wersja XML