Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

KOMUNIKAT

Komisarza Wyborczego

w Wałbrzychu

z dnia 27 sierpnia 2014 r.

o miejscu i czasie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych

 

        Na podstawie pkt. 5 załącznika do uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 4 sierpnia 2014 r. w sprawie wytycznych dla komisarzy wyborczych dotyczących przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu informuje wszystkich zainteresowanych,      że zawiadomienia o utworzeniu komitetów wyborczych dla wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. przyjmowane będą w dni robocze w godz. 730  - 1530 oraz dodatkowo dnia 6 września br. (sobota) w godz. 730- 1130 w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu, ul. Adama Pługa 12 (2-gie piętro), tel.: 74- 665-65-10, 74-665-65-15;

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa dnia  8 września 2014 r.

         Wszelkie informacje dotyczące ww zagadnień, jak i obowiązujące  w tym zakresie druki dostępne są na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej pkw.gov.pl

                                                                     

                                                       Komisarz Wyborczy

                                                          w Wałbrzychu

 

 

                                                              

Wersja XML