Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komunikat Rejonowej Komisji Wyborzcej w Wałbrzychu dot. składu Komisji

KOMUNIKAT

Rejonowej Komisji Wyborczej Nr 34

w Wałbrzychu

z dnia 4 kwietnia 2014 r.

Podaje się do wiadomości wyborców informację o składzie Rejonowej Komisji Wyborczej Nr 34 w Wałbrzychu, powołanej dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r., jej siedzibie oraz wyznaczonych dyżurach.

Rejonowa Komisja Wyborcza Nr 34 w Wałbrzychu

1. Przewodniczący - Maciej Henryk EJSMONT

    Sędzia Sądu Rejonowego w Wałbrzychu

    Komisarz Wyborczy w Wałbrzychu

2. Zastępca Przewodniczącego - Sebastian KOWALSKI

    Sędzia Sądu Rejonowego w Wałbrzychu

3. Członkowie: - Marcin Przemysław DRABIK

    Sędzia Sądu Rejonowego w Wałbrzychu

4. - Iwona Jolanta SZWEDO

     Sędzia Sądu Rejonowego w Wałbrzychu

5. - Dariusz Maciej PAJĄK

     Sędzia Sądu Okręgowego w Świdnicy

Funkcję Sekretarza Rejonowej Komisji Wyborczej Nr 34 w Wałbrzychu pełni Emilia Dorsz - Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu.

Siedziba Rejonowej Komisji Wyborczej Nr 34 mieści się w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Wałbrzychu, ul. Adama Pługa 12, II piętro, tel. 74-665-65-10, fax. 74-84-252-37.

Komisja pełni dyżury we wtorki w godz. 14.30 - 15.30 i czwartki w godz. 10.00 - 12.00.

                                                                                                                                                                           Przewodniczący

Rejonowej Komisji Wyborczej Nr 34

w Wałbrzychu

/-/ Maciej Ejsmont

Wersja XML