Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OPS w Międzylesiu ogłasza rekrutację do projektu

Brak opisu obrazka

Ośrodek Pomocy Społecznej w Międzylesiu ogłasza rekrutację do  Projektu  “Wyjść z bezrobocia” finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej Działanie 7.1 Rozwój   i upowszechnianie aktywnej integracji.  Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 

            Do udziału w Projekcie zapraszamy osoby będące w wieku aktywności zawodowej, korzystające z pomocy finansowej  OPS i zamieszkujące na terenie gminy Międzylesie. Rekrutacja trwa do 25.04.2014r.

 

 

            W ramach Projektu realizowane będą następujące instrumenty aktywnej integracji:

 

 1. Trening w zakresie umiejętności społecznych.
 2. Warsztaty w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowe.
 3. Indywidualna terapia psychologiczna.
 4. Kurs - PRAWO JAZDY kat. “B” i inne
Wersja XML