Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oświadczenie majątkowe T. Korczaka Burmistrza MiG Międzylesie za 2013 r.

Treść oświadczenia w formie załącznika

TIFoświadczenie majątkowe Burmistrza MiG T. Korczak.tif

 

Oświadczenie majątkowe Sekretarz MiG:

 

 

 

Oświadczenie majątkowe Skarbnik MiG:

 

 

 

Oświadczenie majątkowe Głównej Księgowej UMiG:

 

 

 

Oświadczenie majątkowe Kierownik USC:

 

 

 

Oświadczenie majątkowe Kierownika Ref. OR UMiG:

 

 

 

Oświadczenie majątkowe Kierownik RITiG UMiG:

 

 

 

Oświadczenie majątkowe Specjalisty ds. Oświaty UMiG:

 

 

 

Oświadczenie majątkowe Inspektor UMiG Darii Bartkowskiej:

 

 

 

Oświadczenie majątkowe Inspektor UMiG Marii Kijewskiej:

 

 

 

Oświadczenie majątkowe Inspektor UMiG Moniki Makarskiej:

 

 

 

Oświadczenie majątkowe Inspektora UMiG Krzysztofa Ważginta:

 

 

 

Oświadczenie majątkowe Kierownika ZGKiM:

 

 

 

Oświadczenie majątkowe Prezesa ZUK:

 

 

 

Oświadczenie majątkowe Kierownik OPS:

 

 

 

Oświadczenie majątkowe Dyrektor Biblioteki Publicznej w Międzylesiu:

 

 

 

Oświadczenie majątkowe Dyrektora Zespołu Szkół w Międzylesiu:

 

 

 

Oświadczenie majątkowe Dyrektor Samorządowego Przedszkola w Międzylesiu:

 

 

 

Oświadczenie majątkowe Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Domaszkowie:

 

 

 

 

 

 

 

 

Wersja XML