Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 3 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. NR 171/2018 z dnia 07.09.2018 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania w sytuacji podejrzenia popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.
  Data modyfikacji: 22-10-2020 15:00
 2. Nr 208/2019 z dnia 29.11.2019 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej
  Data modyfikacji: 22-10-2020 14:24
 3. SPRAWOZDANIA KWARTALNE 2020
  Data modyfikacji: 09-10-2020 14:38
 4. Informacja o wykonaniu budżetu Gminy Międzylesie za okres od początku roku do 30 czerwca 2020 r.
  Data utworzenia: 09-10-2020 14:38
 5. Nr 215/2019 z dnia 11.12.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Data modyfikacji: 02-10-2020 14:02
 6. Nr 217/2019 z dnia 23.12.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Data modyfikacji: 02-10-2020 14:01
 7. Nr 221/2019 z dnia 31.12.2019 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2019
  Data modyfikacji: 02-10-2020 14:01
 8. Nr 222/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy na rok 2019
  Data modyfikacji: 02-10-2020 13:59
 9. Nr 1/2020 z 03 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego, wykonawczego budżetu Gminy Międzylesie na 2020 rok
  Data modyfikacji: 01-10-2020 10:00
 10. Nr 22/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020
  Data modyfikacji: 01-10-2020 10:00
Wersja XML