Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 183/2013 z dnia 06.11.2013 r. w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 159/2, obręb Goworów do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

Zarządzenie nr 183/2013

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 06 listopada  2013 r.

 

w sprawie przeznaczenia części nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 159/2, obręb Goworów do dzierżawy w drodze bezprzetargowej.

 
 

Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 ustawy z dnia ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.), § 9 ust. 4 pkt. 5 uchwały nr XIV/83/2012 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Międzylesie, oraz § 9 ust. 1 zarządzenia nr 121/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie określenia szczegółowych uregulowań dotyczących realizacji uchwały nr XI/83/2012 Rady Miejskiej z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Międzylesie - zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

1.      Oddać w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres 5 lat, dla Pani Beaty Chrapczyńskiej, część nieruchomości niezabudowanej, położonej w Goworowie, AM 1, w granicach działki nr 159/2 o powierzchni do wydzierżawienia 0,24 ha.

2.      Załącznik mapowy oznacza położenie nieruchomości.

 

§ 2

 

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG.

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Międzylesie, dnia 06 listopada 2013 r.

 
 
 
 
 
Uzasadnienie:

Umową nr ITiG.um/6845-1.2013 z dnia 4 stycznia 2013 r. Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie wydzierżawił  na okres 5 lat tj. do 4 stycznia 2018 r. dla Pani Beaty Chrapczyńskiej nieruchomość zabudowaną obiektem poszkolnym w granicach działki nr 159/1 o pow. 0,2097 ha, obręb Goworów, z przeznaczeniem na prowadzenie usług turystyki, agroturystyki. Działalność została uruchomiona w miesiącu lipcu br.

W celu stworzenia większej oferty turystycznej dla odwiedzających obiekt ‘Emaus”, zachodzi uzasadniona potrzeba udostępnienia Dzierżawcy gruntu gminnego, sąsiadującego z przedmiotem dzierżawy.

 

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak
 

Podmiot udostępniający: ITiG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Siwek
Data wytworzenia: 2013-011-06
Wersja XML