Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 163/2013 z dnia 13.06.2013 r. w sprawie określenia formy i terminu III-go przetargu na zbycie działki nr 207/3, obręb Jodłów.

 
Zarządzenie nr 163 /2013
Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie
z dnia 13 września 2013 r.
 

w sprawie określenia formy i terminu III-go przetargu na zbycie działki nr 207/3, obręb Jodłów.

 
 

Na podstawie art. 39 ust. 2, art. 67 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm.), oraz wykonaniu uchwały nr XXIX/175/09 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 207/3 o pow. 0,1556 ha, obręb Jodłów - zarządzam co następuje:

 
 
 
§ 1
 

1.      Wobec faktu, że drugi ustny przetarg nieograniczony ogłoszony na dzień 06. września. 2013 r. zakończył się wynikiem negatywnym ustalam:

a)      termin trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze geodezyjnym 207/3 o pow. 0,1556 ha, SW1K/00044168/4, obręb Jodłów - na dzień 21 października 2013 r. na godz. 1100.

b)      cenę wywoławczą nieruchomości – 35.670 zł,

c)      wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej.

 

2.      Przetarg przeprowadzi Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem nr 146/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 11.06.2010 r.

 
§ 2
 

Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi Ewie Siwek.

 
 
§ 3
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
 

Międzylesie, dnia 13 września 2013 r.

Burmistrz

/-/ Tomasz Korczak
 

Podmiot udostępniający: ITiG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Siwek
Data wytworzenia: 2013-09-13
Wersja XML