Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 120/A/2013 z dnia 28.06.2013 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy na rok 

                   ZARZĄDZENIE nr 120/A/2013
                        Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie
                 z dnia 28 czerwca 2013 r.
 
 
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy na rok 2013
 
                     Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie zarządza co następuje:
 
 
§ 1
 
Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.
 
     
§ 2
 
 Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.
 
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
UZASADNIENIE:
Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano z tytułu uaktualnienia danych za II kwartał 2013 roku. 
 
 
                                                                                                                     BURMISTRZ TOMASZ KORCZAK
 
 
 XLSZał nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa.xls


 

Podmiot udostępniający: SFN
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Agata Ziental
Data wytworzenia: 2013-06-28


XLSZał nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa.xls

Wersja XML