Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 33/2013 w sprawie składu Komitetu Koordynacji PAOW

 

Zarządzenie nr 33/2013

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 25 lutego 2013 roku

 

w sprawie składu Komitetu Koordynacji PAOW.

 

 

Na podstawie § 4 ust. 3 i 4 Uchwały Nr XXIX/177/09 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich w Gminie Międzylesie, zarządzam co następuje:

 

§1

1. Powołuję Komitet Koordynacji Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich ( PAOW) w Gminie Międzylesie w składzie:

 

1) Wiesława Szyrszeń - kier. RGG , pełnomocnik kierujący pracami Komitetu

2) Anna Kulbaka - inspektor

3) Franciszek Łuszczki - inspektor

 

§ 2

Uchyla sie zarządzenie nr 42/2012 z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie powołania Komitetu Koordynacji PAOW

 

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi ITiG..

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia lutego 2013 r.

Burmistrz Tomasz Korczak 

Podmiot udostępniający: ITiG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Kulbaka
Data wytworzenia: 2013-02-25
Wersja XML