Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 25/2013 z dnia 11.02.2013 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego: Międzylesie, ul. Sobieskiego 15/1 , w trybie bezprzetargowym.

 Zarządzenie nr 25 /2013

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 11 lutego 2013 r.

 
 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego: Międzylesie, ul. Sobieskiego 15/1 , w trybie bezprzetargowym.
 
 
 W wykonaniu uchwały nr XXIV/155/04 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków jednorodzinnych stanowiące gminny zasób nieruchomości - zarządzam co następuje:
 
 
§ 1

Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy, zajmowany lokal mieszkalny: Międzylesie, ul. Sobieskiego15/1 (dz. nr 216/11, pow. 0,0152 ha, KW SW1K/00089298/1.

 
§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kier. ITiG

 
§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 
 Międzylesie, dnia 11 lutego 2013 r.

Burmistrz Tomasz Korczak

 
 
Podmiot udostępniający: ITiG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Wiesława Szyrszeń
Data wytworzenia: 11.02.2013 r.
Wersja XML