Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

nr 148 z dnia 2012 w sprawie określenia miejsca korzystania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych przez nauczycieli pracowników obsługi , rencistów , emerytów

Brak opisu obrazka

Brak opisu obrazka 

Podmiot udostępniający: Gł. specjalista do spraw Oświaty
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Z.Krutkiewicz
Data wytworzenia: 31-08-2012


JPEGskanowanie0066.jpeg

JPEGskanowanie0065.jpeg

Wersja XML