Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 15/2012 z dnia 18.01.2012 r. w sprawie rozłożenia na raty należności za nabywaną działkę nr 192/1, obręb Goworów.

 

Zarządzenie nr 15 /2012

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie
 
z dnia 18 stycznia 2012 r.
 
 w sprawie rozłożenia na raty należności za nabywaną działkę nr 192/1, obręb Goworów.
 
Na podstawie § 2 ust. 6 uchwały nr VIII/51/03 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 3 czerwca 2003 r. w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami gruntowymi niezabudowanymi wchodzącymi w skład gminnego zasobu (ze zm.) – zarządzam, co następuje:
 
§ 1
 

Wyrażam zgodę na rozłożenie na dwie raty roczne należności za nabywaną nieruchomość gruntową, w granicach działki nr 192/1 o pow. 0,0270 ha, obręb Goworów.

 
§ 2
 

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi RGG.

 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
Międzylesie, dnia 18.01. 2012 r.
Burmistrz Tomasz Korczak
 
  

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Siwek
Data wytworzenia: 2012-01-18
Wersja XML