Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 8/2012 z dnia 05.01.2012 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Zarządzenie nr 8 /2012
Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie
z dnia 05 stycznia 2012 r.
 
 
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.
 
Na podstawie art 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) – zarządzam co następuje:
 
§ 1
 
Podać do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do dzierżawy 63 nieruchomości gruntowych, położonych na terenie Gminy Międzylesie, wykazanych w załączniku do niniejszego zarządzenia.
 
§ 2
 
Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi RGG.
 
§ 3
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
 
 
Międzylesie, dnia 05 stycznia 2012 r.
Burmistrz Tomasz Korczak


 

Załącznik                                                                                                      WYKAZ NR 1/2012
do zarządzenia nr 8/2012                                                     BURMISTRZA MIASTA I GMINY MIĘDZYLESIE
z dnia 05.01.2012                                                                                         z dnia 05 stycznia 2012 r.
nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
 

Lp.
Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości
Powierzchnia w ha przeznaczona do dzierżawy
Opis nieruchomości
Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego
Wysokość czynszu rocznego w zł*
 
* Wysokość czynszu raz w roku do 1 marca rewaloryzowana jest o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług za rok poprzedni
Termin wnoszenia czynszu
Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, do oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
1.
Boboszów
Cz. dz. 400/4
 SW1K/00044174/9
0,50
Działka gruntowa niezabudowana
Tereny projektowanych lasów i zadrzewień
37,09 zł
I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku
Dzierżawa do 5 lat
2.
Boboszów
Cz. dz. 68/1
 SW1K/00044174/9
0,19
Działka gruntowa niezabudowana
Tereny użytków rolnych
7,75 zł
I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku
Dzierżawa do 5 lat
3.
Boboszów
Cz. dz. 123/3
 SW1K/00044174/9
17,00
Działka gruntowa niezabudowana
Tereny użytków rolnych
322,68 zł
I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku
Dzierżawa do 5 lat
4.
Boboszów
Dz. 124
 SW1K/00044174/9
3,72
Działka gruntowa niezabudowana
Tereny użytków rolnych
154,40 zł
I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku
Dzierżawa do 5 lat
5.
Boboszów
Dz. 146
 SW1K/00044174/9
1,13
Działka gruntowa niezabudowana
Tereny użytków rolnych
40,95 zł
I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku
Dzierżawa do 5 lat
6.
Boboszów
Dz. 147
 SW1K/00044174/9
 
1,03
Działka gruntowa niezabudowana
Tereny użytków rolnych
38,83 zł
I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku
Dzierżawa do 5 lat
7.
Boboszów
Dz. 148
 SW1K/00044174/9
 
 
1,43
Działka gruntowa niezabudowana
Tereny użytków rolnych
56,64 zł
I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku
 
Dzierżawa do 5 lat
8.
Boboszów
Cz. dz. 317/4
 SW1K/00044174/9
1,50
Działka gruntowa niezabudowana
Tereny użytków rolnych
66,76 zł
I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku
Dzierżawa do 5 lat
9.
Boboszów
Dz. 248/2
 SW1K/00044174/9
0,9368
Działka gruntowa niezabudowana
Tereny użytków rolnych
69,49 zł
I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku
Dzierżawa do 5 lat
10.
Boboszów
dz. 260
 SW1K/00044174/9
0,16
Działka gruntowa niezabudowana
Tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą lub bliźniaczą
11,87 zł
I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku
Dzierżawa do 5 lat
11.
Boboszów
dz. 315
 SW1K/00044174/9
0,27
Działka gruntowa niezabudowana
Tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą lub bliźniaczą
Tereny użytków rolnych
14,69 zł
I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku
Dzierżawa do 5 lat
12.
Boboszów
dz. 319
 SW1K/00044174/9
0,23
Działka gruntowa niezabudowana
Tereny użytków rolnych
10,24 zł
I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku
Dzierżawa do 5 lat
13.
Boboszów
dz. 324
 SW1K/00044174/9
0,96
Działka gruntowa niezabudowana
Tereny użytków rolnych
22,85 zł
I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku
Dzierżawa do 5 lat
14.
Boboszów
Cz. dz. 325/7
 SW1K/00044174/9
0,1761
Działka gruntowa niezabudowana
Tereny użytków rolnych
7,19 zł
I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku
Dzierżawa do 5 lat
15.
Długopole Górne
dz. 166
 KW 62755
3,09
Działka gruntowa niezabudowana
Tereny użytków rolnych
76,65 zł
I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku
Dzierżawa do 5 lat
16.
Długopole Górne
Cz. dz. 534
 KW 62755
0,40
Działka gruntowa niezabudowana
Tereny projektowanych lasów i zadrzewień
29,67 zł
I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku
 
Dzierżawa do 5 lat
17.
Długopole Górne
cz. dz. 294
 SW1K/00043825/1
1,88
Działka gruntowa niezabudowana
Tereny użytków rolnych
78,04 zł
I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku
Dzierżawa do 5 lat
18.
Długopole Górne
Dz. 366
 SW1K/00043825/1
1,01
Działka gruntowa niezabudowana
Tereny użytków rolnych
74,92 zł
I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku
 
Dzierżawa do 5 lat
19.
Długopole Górne
 dz. 603
 SW1K/00043825/1
0,52
Działka gruntowa niezabudowana
Tereny użytków rolnych
8,20 zł
I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku
Dzierżawa do 5 lat
20.
Długopole Górne
Dz. 608 SW1K/00043825/1
1,92
Działka gruntowa niezabudowana
Tereny użytków rolnych
104,33 zł
I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku
Dzierżawa do 5 lat
21.
Długopole Górne
 Cz. dz. 617
SW1K/00043825/1
1,10
Działka gruntowa niezabudowana
Tereny zieleni cmentarnej
81,60 zł
I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku
Dzierżawa do 5 lat
22.
Domaszków
 Dz. 253
SW1K/00044068/3
0,2657
Działka gruntowa niezabudowana
Tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą lub bliźniaczą, zabudowa zagrodowa
19,71 zł
I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku
Dzierżawa do 5 lat
23.
Domaszków
 cz. dz. 562
 SW1K/00044068/3
1,00
Działka gruntowa niezabudowana
Tereny użytków rolnych
44,51 zł
I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku
Dzierżawa do 5 lat
24.
Domaszków
 Dz. 617
 SW1K/00044068/3
0,1684
Działka gruntowa niezabudowana
Tereny pod zabudowę jednorodzinną wolnostojącą lub bliźniaczą, zabudowa zagrodowa
9,99 zł
I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku
Dzierżawa do 5 lat
25.
Gniewoszów
 dz. 281/1
 SW1K/00043993/9
2,48
Działka gruntowa niezabudowana
Tereny użytków rolnych
94,65 zł
I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku
Dzierżawa do 5 lat
26.
Gniewoszów
 Cz. dz. 281/2
 SW1K/00043993/9
0,80
Działka gruntowa niezabudowana
Tereny użytków rolnych
20,47 zł
I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku
Dzierżawa do 5 lat
27.
Gniewoszów
 dz. 97
 SW1K/00043993/9
1,42
Działka gruntowa niezabudowana
Tereny użytków rolnych, tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą lub bliźniaczą
37,57 zł
I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku
Dzierżawa do 5 lat
28.
Goworów
 Cz. dz. 52/5
 SW1K/00044173/2
1,00
Działka gruntowa niezabudowana
Tereny użytków rolnych
14,84 zł
I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku
Dzierżawa do 5 lat
29.
Goworów
 Cz. dz. 114/7
SW1K/00044173/2
2,21
Działka gruntowa niezabudowana
Tereny użytków rolnych
82,78 zł
I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku
Dzierżawa do 5 lat
30.
Goworów
 Cz. dz. 114/13
SW1K/00044173/2
1,53
Działka gruntowa niezabudowana
Tereny użytków rolnych
62,42 zł
I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku
Dzierżawa do 5 lat
31.
Goworów
 Cz. dz. 287
SW1K/00044173/2
0,75
Działka gruntowa niezabudowana
Tereny użytków rolnych
30,60 zł
I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku
Dzierżawa do 5 lat
32.
Goworów
Dz. 245/3
SW1K/00044173/2
0,2651
Działka gruntowa niezabudowana
Tereny użytków rolnych
7,27 zł
I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku
Dzierżawa do 5 lat
33.
Jaworek
Dz. 90/1
KW 43820
0,50
Działka gruntowa niezabudowana
Tereny użytków rolnych
18,54 zł
I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku
Dzierżawa do 5 lat
34.
Jodłów
Dz. 11
SW1K/00044168/4
0,13
Działka gruntowa niezabudowana
Istniejące tereny lasów i zadrzewień
9,64 zł
I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku
Dzierżawa do 5 lat
35.
Jodłów
Cz. dz. 53
SW1K/00044168/4
0,36
Działka gruntowa niezabudowana
Tereny użytków rolnych
1,33 zł
I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku
 
Dzierżawa do 5 lat
36.
Jodłów
Dz. 161/2
SW1K/00044168/4
0,47
Działka gruntowa niezabudowana
Tereny pod zabudowę mieszkaniowo-rekreacyjną
34,86 zł
I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku
Dzierżawa do 5 lat
37.
Lesica
Cz. dz. 260/4
KW 64807
0,0763
Działka gruntowa niezabudowana
Tereny użytków rolnych
3,12 zł
I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku
 
 
Dzierżawa do 5 lat
38.
Michałowice
Dz. 37
SW1K/00043822/0
1,70
Działka gruntowa niezabudowana
Tereny użytków rolnych
90,91 zł
I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku
 
Dzierżawa do 5 lat
39.
Michałowice
Dz. 41/1
SW1K/00043822/0
0,84
Działka gruntowa niezabudowana
Tereny pod zabudowę mieszkaniową wolnostojącą lub bliźniaczą
62,31 zł
I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku
 
Dzierżawa do 5 lat
40.
Michałowice
dz. 40
SW1K/00043822/0
0,97
Działka gruntowa niezabudowana
Tereny pod zabudowe mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą lub bliźniaczą,
Tereny użytków rolnych
54,52 zł
I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku
Dzierżawa do 5 lat
41.
Międzylesie
dz. 3
SW1K/00044171/8
0,2423
Działka gruntowa niezabudowana
Tereny użytków rolnych
17,08 zł
I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku
 
Dzierżawa do 5 lat
42.
Międzylesie
Cz. dz. 182
SW1K/00044171/8
0,50
Działka gruntowa niezabudowana
Tereny obsługi urządzeń komunikacji samochodowej, tereny zieleni izolacyjnej, tereny urządzeń zieleni parkowej
37,09 zł
I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku
Dzierżawa do 5 lat
43.
Pisary
dz. 268
SW1K/00043830/9
1,39
Działka gruntowa niezabudowana
Tereny użytków rolnych
46,62 zł
I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku
 
Dzierżawa do 5 lat
44.
Pisary
dz. 248
SW1K/00043830/9
0,27
Działka gruntowa niezabudowana
Teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą lub bliźniaczą
20,03 zł
I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku
 
Dzierżawa do 5 lat
45.
Roztoki
cz. dz. 13/1
SW1K/00044169/1
0,10
Działka gruntowa niezabudowana
Tereny użytków rolnych
4,08 zł
I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku
Dzierżawa do 5 lat
46.
Roztoki
Dz. 128/2
SW1K/00044169/1
0,4894
Działka gruntowa niezabudowana
Tereny użytków rolnych
35,91 zł
I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku
Dzierżawa do 5 lat
47.
Roztoki
Cz. dz. 13/5
SW1K/00044169/1
0,55
Działka gruntowa niezabudowana
Tereny użytków rolnych
22,44 zł
I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku
Dzierżawa do 5 lat
48.
Roztoki
dz. 341/3
SW1K/00044169/1
0,49
Działka gruntowa niezabudowana
Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna wolnostojaca lub bliźniacza
 
36,35 zł
I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku
Dzierżawa do 5 lat
49.
Roztoki
Dz. 13/6
SW1K/00044169/1
2,94
Działka gruntowa niezabudowana
Tereny użytków rolnych
66,09 zł
I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku
Dzierżawa do 5 lat
50.
Roztoki
Dz. 33/8
SW1K/00044169/1
1,96
Działka gruntowa niezabudowana
Tereny projektowanych lasów i zadrzewień
145,39 zł
I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku
Dzierżawa do 5 lat
51.
Roztoki
Cz. dz. 205/4
SW1K/00044169/1
0,35
Działka gruntowa niezabudowana
Tereny zieleni cmentarnej
25,96 zł
I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku
Dzierżawa do 5 lat
52.
Roztoki
Dz. 205/5
SW1K/00044169/1
0,50
Działka gruntowa niezabudowana
Tereny zieleni cmentarnej
37,09 zł
I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku
Dzierżawa do 5 lat
53.
Roztoki
Dz. 191
SW1K/00044169/1
0,25
Działka gruntowa niezabudowana
Tereny użytków rolnych
14,84 zł
I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku
Dzierżawa do 5 lat
54.
Smreczyna
dz. 21/6
SW1K/00044172/5
0,31
Działka gruntowa niezabudowana
Tereny użytków rolnych
4,60 zł
I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku
Dzierżawa do 5 lat
55.
Smreczyna
Cz. dz. 22/2
SW1K/00044172/5
3,62
Działka gruntowa niezabudowana
Tereny projektowanych lasów i zadrzewień
268,53 zł
I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku
Dzierżawa do 5 lat
56.
Smreczyna
Cz. dz. 209/12
SW1K/00044172/5
1,98
Działka gruntowa niezabudowana
Tereny użytków rolnych,
tereny projektowanych lasów i zadrzewień
123,51 zł
I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku
Dzierżawa do 5 lat
57.
Smreczyna
dz. 209/1
SW1K/00044172/5
1,06
Działka gruntowa niezabudowana
Tereny użytków rolnych
15,73 zł
I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku
Dzierżawa do 5 lat
58.
Smreczyna
dz. 157/2
SW1K/00044172/5
1,2003
Działka gruntowa niezabudowana
Tereny użytków rolnych
29,00 zł
I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku
Dzierżawa do 5 lat
59.
Smreczyna
Dz. 156
SW1K/00044172/5
0,64
Działka gruntowa niezabudowana
Tereny użytków rolnych
25,92 zł
I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku
Dzierżawa do 5 lat
60.
Smreczyna
Dz.140
SW1K/00044172/5
0,78
Działka gruntowa niezabudowana
Tereny użytków rolnych
34,72 zł
I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku
 
Dzierżawa do 5 lat
61.
Smreczyna
Dz. 94/5
SW1K/00044172/5
0,44
Działka gruntowa niezabudowana
Tereny użytków rolnych
32,64 zł
I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku
 
Dzierżawa do 5 lat
62.
Nowa Wieś
Cz. dz. 6/5
SW1K/00043829/9
1,02
Działka gruntowa niezabudowana
Tereny użytków rolnych, teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą lub bliźniaczą
41,43 zł
I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku
 
Dzierżawa do 5 lat
63.
Nowa Wieś
Cz. dz. 24/4
SW1K/00043829/9
0,045
Działka gruntowa niezabudowana
Teren pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą lub bliźniaczą
3,34 zł
I rata płatna do 31.III każdego roku, II rata płatna do 31.X każdego roku
 
Dzierżawa do 5 lat

 
 
Wykaz podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie t.j. od dnia 05.01.2012 r. do dnia 26.01.2012 r., a ponadto informację o wykazie umieszcza się w prasie lokalnej, a także na stronie internetowej www.miedzylesie.pl.
 
 
Informacji udziela Referat Rolnictwa i Gospodarki Gruntami Urzędu Miasta i Gminy Międzylesie, pok. nr 17, (tel. 074 8 126 327 wew. 14).
Burmistrz Tomasz Korczak
 

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Siwek
Data wytworzenia: 2012-01-05
Wersja XML