Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 269/2010 z dnia 08.12.2010 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

 

Zarządzenie nr 269/2010

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 08 grudnia 2010 r. 

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.  

Na podstawie art 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 ze zm.) – zarządzam co następuje:

§ 1 

Podać do publicznej wiadomości informację o przeznaczeniu do dzierżawy 189 nieruchomości gruntowych, położonych na terenie Gminy Międzylesie, wykazanych w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi RGG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 08 grudnia 2010 r.

Burmistrz Tomasz Korczak

 

PDFWykaz nr 28_2010 z dnia 08 grudnia 2010 r..pdf
 

 

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Kulbaka
Data wytworzenia: 2010-12-08


PDFWykaz nr 28_2010 z dnia 08 grudnia 2010 r..pdf

Wersja XML