Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 251/2010 z dnia 17.11.2010 r. w sprawie określenia formy i terminu III-go przetargu na zbycie działki nr 207/4 - obręb Jodłów.

 

Zarządzenie nr 251/2010

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 17 listopada 2010 r.

w sprawie określenia formy i terminu III-go przetargu na zbycie działki nr 207/4 - obręb Jodłów.

Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 67 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm./, oraz w wykonaniu uchwały nr XXVI/156/08 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 25 listopada 2008 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 207/4 o pow. 0,3444 ha, obręb Jodłów – zarządzam co następuje:

§ 1 

1. Wobec faktu, że drugi ustny przetarg nieograniczony, ogłoszony na dzień 25 października 2010 r. zakończył się wynikiem negatywnym postanawiam: 

a) określić termin trzeciego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 207/4 o pow. 0,3444 ha, KW 44168, obręb Jodłów - na dzień 20 grudnia 2010 r. na godz. 1100.

b) cenę wywoławczą nieruchomości na kwotę – 83.631 zł.

c) ustalam wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej. 

2. Przetarg przeprowadzi Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem nr 146/2010 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 11.06.2010 r.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi RGG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 17 listopada 2010 r.

Burmistrz Tomasz Korczak


 

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Siwek
Data wytworzenia: 2010-11-17
Wersja XML