Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 244/2010 z dnia 17.11.2010 r. w sprawie likwidacji drogi wewnętrznej.

 

Zarządzenie nr 244/2010

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 17 listopada 2010 r.
 

w sprawie likwidacji drogi wewnętrznej. 

Na podstawie art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.), art. 8 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 marca 1995 r. o drogach publicznych ( Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) - zarządzam co następuje:

§ 1

  1. W związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji - drogi dojazdowej do gruntów rolnych i leśnych, likwiduje się drogę w granicach działki o numerze geodezyjnym nr 243 o pow. 0,02 ha, obręb Niemojów. 

  2. Zarządzenie stanowi podstawę do wystąpienia z wnioskiem do Starostwa Powiatowego w Kłodzku o dokonanie zmian w ewidencji gruntów i budynków. 

§ 2 

Wykonanie zarządzenia powierza sie kierownikowi RGG. 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Międzylesie, dnia 17 listopada 2010 r.

Burmistrz Tomasz Korczak


 

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Siwek
Data wytworzenia: 2010-11-17
Wersja XML