Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 238/2010 z dnia 27.10.2010 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego ul. Wojska Polskiego 22/1 - Międzylesie w trybie bezprzetargowym.

 

Zarządzenie nr 238/2010

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 27 października 2010 r. 

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego ul. Wojska Polskiego 22/1 - Międzylesie w trybie bezprzetargowym. 

W wykonaniu uchwały nr XXIV/155/04 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków jednorodzinnych stanowiące gminny zasób nieruchomości - zarządzam co następuje:

 § 1

Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy zajmowany lokal mieszkalny ul. Wojska Polskiego 22/1 w Międzylesiu (dz. nr 322/6, pow. 195 m2, KW 56444).

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi RGG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 27 października 2010 r. 

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Siwek
Data wytworzenia: 2010-10-27
Wersja XML