Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 109/2010 z dnia 12.05.2010 r. w sprawie określenia formy i terminu drugiego przetargu na zbycie działki nr 344 - obręb Roztoki.

 

 Zarządzenie nr 109/2010

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 12 maja 2010 r.


w sprawie określenia formy i terminu drugiego przetargu na zbycie działki nr 344 - obręb Roztoki.

Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 67 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm./, oraz oraz w wykonaniu uchwały nr XXXVIII/237/09 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej w granicach działki nr 344, obręb Roztoki – zarządzam co następuje:


§ 1

1. Wobec faktu, że pierwszy ustny przetarg nieograniczony ogłoszony na dzień 30.04.2010 r. zakończył się wynikiem negatywnym ustalam: 

a) termin drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze geodezyjnym 344 o pow. 0,09 ha, KW 44169, obręb Roztoki - na dzień 14 czerwca 2010 r. na godz. 1000.

a) cenę wywoławczą nieruchomości - 2.300 zł,

c) wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej,

2. Przetarg przeprowadzi Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem nr 190/08 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 19.09.2008 r.

§ 3 

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi RGG.

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 12 maja 2010 r.

 Burmistrz Tomasz Korczak

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Siwek
Data wytworzenia: 2010-05-12

Wersja XML