Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 17/2010 z dnia 20.01.2010 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej nr 207/3 o pow. 0,1556 ha, w drodze czwartych rokowań - obręb Jodłów.

 

Zarządzenie nr 17/2010

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 20 stycznia 2010 r.

w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej nr 207/3 o pow. 0,1556 ha, w drodze czwartych rokowań - obręb Jodłów.

Na podstawie art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.), § 4 ust. 2 i 3, § 25, § 28 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 207, poz. 2108), oraz w wykonaniu Uchwały Nr XXIX/175/09 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie nieruchomości niezabudowanej nr 207/3 o pow. 0,1556 ha, obręb Jodłów – zarządzam co następuje:

§ 1

Wobec faktu, że trzecie rokowania ogłoszone na dzień 13 stycznia 2010 r. zakończyły się wynikiem negatywnym, ustalam termin czwartych rokowań dotyczących sprzedaży nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 207/3 o pow. 0,1556 ha, obręb Jodłów, KW 44168- na dzień 3 marca 2010 r. na godz. 9 00.

§ 2 

 1. Rokowania przeprowadzi komisja w składzie:

 1. Przewodniczącym komisji o której mowa w pkt. 1 jest Burmistrz Miasta i Gminy Międzylesie.

 2. Ustalam:

  1. cenę wywoławczą nieruchomości na kwotę – 52.033 zł.

  2. zaliczkę w pieniądzu w kwocie 2.600 zł tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy.


 § 3

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi RGG.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 20 stycznia 2010 r.

Burmistrz Tomasz Korczak

 

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Wiesława Szyrszeń
Data wytworzenia: 2010-01-20
Wersja XML