Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 210/09 z dnia 14.10.2009 r. w sprawie określenia sposobu zniesienia współwłasności działek niezabudowanych nr 185/33 i 185/34, obręb Międzylesie.

 

Zarządzenie nr 210/09

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 14 października 2009 r.

w sprawie określenia sposobu zniesienia współwłasności działek niezabudowanych nr 185/33 i 185/34, obręb Międzylesie.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz w wykonaniu uchwały Nr XXXIV/203/09 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie udzielenia zgody na zniesienie współwłasności nieruchomości w granicach działek nr 185/33 i 185/34, ob. Międzylesie – zarządzam co następuje:

§ 1

W drodze umowy notarialnej znieść współwłasność działek niezabudowanych nr 185/33 o pow. 0,0887 ha i 185/34 o pow. 0,0903 ha, AM 1, KW 30707, obręb Międzylesie, w taki sposób, że działka nr 185/34 w stanowić będzie współwłasność osób uwidocznionych w KW 30707, natomiast działka nr 185/33 własność Gminy Międzylesie.

§ 2

Protokół uzgodnień będzie podstawą do zawarcia stosownej umowy.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi RGG.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 14 października 2009 r.

Burmistrz Tomasz Korczak


 

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Siwek
Data wytworzenia: 2009-10-14
Wersja XML