Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 205/09 z dnia 14.10.2009 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych, położonych w Szklarni 33.

 

Zarządzenie nr 205/09

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 14 października 2009 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych, położonych w Szklarni 33.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz w wykonaniu uchwały nr XXIV/155/04 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków jednorodzinnych stanowiące gminny zasób nieruchomości - zarządzam co następuje:

§ 1 

 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców n.wym. lokale mieszkalne:

  - Szklarnia 33/1,

  - Szklarnia 33/2, ( dz.nr 24, pow. 0,92 ha, KW 43824).

   

 2. Sprzedaż lokali nastąpi po wcześniejszym wydzieleniu budynku wraz z niezbędną częścią gruntu.

§ 2

Uchyla się Uchwałę nr 17/5/02 Zarządu Miejskiego w Międzylesiu z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży budynku jednorodzinnego - Szklarnia 33.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi RGG

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 14 października 2009 r.

Burmistrz Tomasz Korczak


 

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Siwek
Data wytworzenia: 2009-10-14
Wersja XML