Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 190/09 z dnia 16.09.2009 r. w sprawie określenia formy i terminu II-go przetargu na zbycie działki nr 312/2, obręb Lesica.

 

Zarządzenie nr 190/09

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 16 września 2009 r.


 

w sprawie określenia formy i terminu II-go przetargu na zbycie działki nr 312/2, obręb Lesica.

Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 67 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm./, oraz oraz w wykonaniu uchwały nr XXXI/197/09 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 19 maja 2009 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 312/2 o pow. 0,39 ha, obręb Lesica - zarządzam co następuje:

§ 1 

1. Wobec faktu, że pierwszy ustny przetarg nieograniczony, ogłoszony na dzień 04 września 2009 r. zakończył się wynikiem negatywnym postanawiam: 

a) ustalić cenę wywoławczą nieruchomości - 108.946 zł,

b) określam termin drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej o numerze geodezyjnym 312/2 o pow. 0,39 ha, KW 44209, obręb Lesica - na dzień 16 października 2009 r. na godz. 1000.

c) ustalam wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej,

2. Przetarg przeprowadzi Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem nr 190/08

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 19.09.2008 r. 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi RGG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 16 września 2009 r.

Burmistrz  Tomasz Korczak


 

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Siwek
Data wytworzenia: 2009-09-16
Wersja XML