Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 185/09 z dnia 02.09.2009 r. w sprawie określenia formy i terminu II-go przetargu na zbycie lokalu Plac Wolności 26a/8 - obręb Międzylesie.

 

Zarządzenie nr 185/09

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 02 września 2009 r.

w sprawie określenia formy i terminu II-go przetargu na zbycie lokalu Plac Wolności 26a/8 - obręb Międzylesie.

Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 67 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm./, oraz § 2 uchwały nr XXIV/155/04 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków jednorodzinnych stanowiących gminny zasób nieruchomości - zarządzam co następuje:

§ 1 

1. Wobec faktu, że pierwszy ustny przetarg nieograniczony, ogłoszony na dzień 31 sierpnia 2009 r. zakończył się wynikiem negatywnym postanawiam:

a) ustalić cenę wywoławczą nieruchomości - 7.000 zł,

b) określam termin drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokalu Plac Wolności 26a/8, działka nr 187/73 o pow. 0,0241 ha KW 66951, obręb Międzylesie - na dzień 09 października 2009 r. na godz. 1000.

c) ustalam wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej.

2. Przetarg przeprowadzi Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem nr 190/08 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 19.09.2008 r. 

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi RGG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 02 września 2009 r.

Burmistrz Tomasz Korczak


 

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Siwek
Data wytworzenia: 2009-09-02
Wersja XML