Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 184/09 z dnia 02.08.2009 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego - Jaworek 13/5.

 

Zarządzenie nr 184/09

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 2 września 2009 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego - Jaworek 13/5.

W wykonaniu uchwały nr XXIV/155/04 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków jednorodzinnych stanowiące gminny zasób nieruchomości - zarządzam co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, na rzecz najemcy, lokal mieszkalny nr 5, położony w budynku Jaworek 13 ( dz. nr 10, pow. 0,30 ha, KW 62831)

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi RGG

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 02.09.2009 r.

Burmistrz Tomasz Korczak

 

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Siwek
Data wytworzenia: 2009-09-02
Wersja XML