Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 175/09 z dnia 19.08.2009 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych, położonych w Międzylesiu przy ul. Ludwika Waryńskiego 1.

 

Zarządzenie nr 175/09

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 19 sierpnia 2009 r.

w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali mieszkalnych, położonych w Międzylesiu przy ul. Ludwika Waryńskiego 1.

W wykonaniu uchwały nr XXIV/155/04 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 21 grudnia 2004 r. w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i budynków jednorodzinnych stanowiące gminny zasób nieruchomości - zarządzam co następuje:

§ 1

Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców n.wym. lokale mieszkalne:

- Międzylesie, ul. Ludwika Waryńskiego 1/3;

- Międzylesie, ul. Ludwika Waryńskiego 1/6, (dz.nr 14/25, pow. 258 m2, KW 52786).

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi RGG

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 19 sierpnia 2009 r.

Burmistrz Tomasz Korczak
 

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Siwek
Data wytworzenia: 02.09.2009
Wersja XML