Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 104/09 z dnia 07.05.2009 r. w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu PAOW 2009 na najlepsze inicjatywy społeczne.

 

Zarządzenie Nr 104/ 09

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 7.05.2009r.

w sprawie: rozstrzygnięcia konkursu PAOW 2009 na najlepsze inicjatywy społeczne.


 

Na podstawie: §3, §4 i §5 uchwały Nr XXIX/177/09 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 3 marca 2009r. w sprawie przyjęcia i realizacji Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich w Gminie Międzylesie zarządzam:


 

§1

Przeznaczam środki na realizację poniższych projektów:


 

1) w wysokości 500 zł na każdy:

Beneficjant

Nazwa projektu

Rada Sołecka wsi Roztoki

Kanalizacja świetlicy

Rada Sołecka wsi Dolnik

Wizerunek naszej świetlicy

Rada Sołecka wsi Smreczyna

Modernizacja świetlicy

Rada Sołecka wsi Michałowice

Świetlica wiejska

Stowarzyszenie Miłośników wsi Dolnik

Poprawiamy wizerunek świetlicy

Ochotnicza Straż Pożarna w Goworowie

Modernizacja remizy OSP – ciąg dalszy

Ochotnicza Straż Pożarna w Międzylesiu

Modernizacja sali prób orkiestry dętej OSP Międzylesie

Rada Parafialna w Pisarach

Rzeźba – Ukrzyżowanie Chrystusa

Stowarzyszenie Przyjaciół Różąnki

Rozbudowa Skweru Jana Pawła II – etap 1

Ochotniczas Straż Pożarna w Szklarni

Kontynuacja remontu świetlicy wiejskiej

Stowarzyszenie ,,Aktywni dla Długopole Górnego”

Dni Długopola

Ochotnicza Straż Pożarna w Długopolu Górnym

Remont pomieszczenia magazynowego i warsztatowego w OSP w Długopolu Górnym

Rada Parafialna w Długopolu Górnym

Odnowa murów przy kościele parafialnym w Długopolu Górnym

Ochotnicza Straż Pożarna w Jaworku

Remont świetlicy wiejskiej

,,Stowarzyszenie dla Roztok”

Kanalizacja świetlicy w Roztokach

Rada Sołecka wsi Jaworek

Remont świetlicy wiejskiej

Rada Sołecka wsi Pisary

Dokończenie budowy w-c

Rada Sołecka wsi Nagodzice

Remont świetlicy wiejskiej – etap III

Stowarzyszenie ,,Przyjaciół Nagodzic”

Remont świetlicy wiejskiej – etap III

Rada Sołecka wsi Gniewoszów

Wiejskie centrum wypoczynku

Rada Sołecka wsi Szklarnia

Ciąg dalszy remontu świetlicy wiejskiej w Szklarni

Stowarzyszenie ,,Aktywni dla Szklarni”

Ciąg dalszy remontu świetlicy wiejskiej w Szklarni

2. w wysokości 400 zł dla Rady Sołeckiej wsi Domaszków na projekt: Ukwiecenie Domaszkowa

3. w wysokości 1000 zł dla Rady Sołeckiej wsi Gajnik na projekt: Świetlica - uzupełnienie wyposażenia cd.
 

§2

Dofinansowanie odbywa się w ramach środków budżetu Gminy: dział Rolnictwo i łowiectwo, rozdział 01095 – pozostała działalność.


 

§3

Rozliczenie przekazanego grantu nastąpi zgodnie z zawartą z Beneficjantem umową.


 

§4

Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi Annie Kulbaka.


 

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

Międzylesie, 7.05.2009

Burmistrz Tomasz Korczak


 

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Kulbaka
Data wytworzenia: 2009-05-07
Wersja XML