Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 144/09 z dnia 17.06.2009 r. w sprawie określenia formy i terminu piątego przetargu na zbycie nieruchomości niezabudowanej nr 102 położonej w Szklarni.

 

Zarządzenie nr 144/09

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 17 czerwca 2009 r.

w sprawie określenia formy i terminu piątego przetargu na zbycie nieruchomości niezabudowanej nr 102 położonej w Szklarni.

Na podstawie art. 39 ust. 2, art. 67 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm.), § 3 ust. 1, § 4 ust. 2 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. z 2004 r., Nr 207, poz. 2108) oraz w wykonaniu Uchwały Nr XXIII/138/08 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 23 września 2008 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 102, o pow. 0,03 ha, obręb Szklarnia. – zarządzam co następuje:

§ 1

Wobec faktu, że czwarty ustny przetarg nieograniczony, ogłoszony na dzień 15 czerwca 2009 r. zakończył się wynikiem negatywnym, ustalam: 

  1. termin piątego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 102 o pow. 0,03 ha KW 43824, AM - 1, obręb Szklarnia - na dzień 20 lipca 2009 r. na godz. 1000.

  2. cenę wywoławczą nieruchomości na kwotę – 3.723 zł

  3. wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej,

  4. przetarg przeprowadzi Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem nr 190/08 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 19.09.2008 r.


                                                                                                 § 2

Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi Ewie Siwek.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 17 czerwca 2009 r.

Burmistrz Tomasz Korczak

 

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Siwek
Data wytworzenia: 2009-06-17
Wersja XML