Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 128/09 z dnia 04.06.2009 r. w sprawie ustanowienia służebności drogi koniecznej.

 

Zarządzenie nr 128/09

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 04 czerwca 2009 r.

w sprawie ustanowienia służebności drogi koniecznej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 285 kodeksu cywilnego, oraz po rozpatrzeniu wniosku z dnia 25.05.2009 r. Pana Marcina Orzechowskiego, zam. Michałowice 14 - zarządzam co następuje:

§ 1

 

 1. W związku z brakiem dostępu do drogi publicznej nieruchomości niezabudowanej położonej w granicach działki o numerze geodezyjnym 58, obręb Michałowice, wyrażam zgodę na ustanowienie służebności drogi koniecznej na działce gminnej nr 84 na rzecz każdoczesnego właściciela lub współwłaściciela działki nr 58 o pow. 0,62 ha, uregulowanej w KW 16016.

   

 2. Koszty związane z ustanowieniem służebności ponoszą właściciele działki nr 58, obręb Michałowice.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza sie inspektorowi Ewie Siwek.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 04 czerwca 2009 r.

Burmistrz Tomasz Korczak

 

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Siwek
Data wytworzenia: 2009-06-05
Wersja XML