Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 69/09 w sprawie etatyzacji stanowiska w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzylesiu 

    Zarządzenie  Nr 69 /2009

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

  z dnia 18  marca 2009 r.

 

w sprawie:  etatyzacji stanowisk Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzylesiu

 

 

               Na podstawie art. 110 ust. 3 ustawy z dnia  12 marca 2004 r.  o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 ze zm.), art. 33 ust. 5  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 7 Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzylesiu zarządzam,  co następuje:

 

 

§ 1.

Ustalam etatyzację stanowisk w Ośrodku Pomocy Społecznej w Międzylesiu zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 

 

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzylesiu.

 

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                Załącznik Nr 1 do          

                                                                                                                                Zarządzenia Nr 69/2009

                                                                                                                                Burmistrza Miasta i Gminy

                                                                                                                                Międzylesie z dnia 18 marca 2009 r.

 

 

 

 

Etatyzacja Ośrodka Pomocy Społecznej w Międzylesiu

 

 

 

 

 

Lp.

 

Wykaz pracowników

Etatyzacja

 

 1.

 

Kierownik

 

1

 

 2.

 

Główny księgowy

 

1/2

 

 3.

 

Starszy pracownik socjalny

 

1/2

 

 4.

 

Starszy pracownik socjalny

 

1

 

 5.

 

Starszy pracownik socjalny

 

1

 

 6.

 

Pracownik socjalny

 

1

 

 7.

Referent prawno-

Administracyjny

 

1

 

 8.

 

Aspirant pracy socjalnej

 

1

 

                                  Łącznie:                

 

7

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

  

Podmiot udostępniający: Sekretarz MiG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Sekretarz MiG
Data wytworzenia: 23 marca 2009 r.
Wersja XML