Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 40/09 z dnia 18.02.2009 w sprawie określenia formy i terminu drugiego przetargu na zbycie nieruchomości niezabudowanej nr 102 położonej w Szklarni.

 

Zarządzenie nr 40/09

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 18 lutego 2009 r.

w sprawie określenia formy i terminu drugiego przetargu na zbycie nieruchomości niezabudowanej nr 102 położonej w Szklarni.

Na podstawie art. 39 ust. 1 art. 67 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm./, oraz w wykonaniu Uchwały Nr XXIII/138/08 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 23 września 2008 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 102, o pow. 0,03 ha, obręb Szklarnia. – zarządzam co następuje:

§ 1

Wobec faktu, że pierwszy ustny przetarg nieograniczony, ogłoszony na dzień 13 lutego 2009 r. zakończył się wynikiem negatywnym, ustalam:


a) termin drugiego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 102 o pow. 0,03 ha KW 43824, AM - 1, obręb Szklarnia - na dzień 23 marca 2009 r. na godz. 1000.

b) cenę wywoławczą nieruchomości na kwotę – 3.723 zł

c) wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej,

d) przetarg przeprowadzi Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem nr 190/08 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 19.09.2008 r.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi RGG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Międzylesie, dnia 18 lutego 2009 r.

Burmistrz Tomasz Korczak


 

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Siwek
Data wytworzenia: 2009-02-18
Wersja XML