Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 32/09 z dnia 28.01.2009 r. w sprawie rozdysponowania drewna z lasów komunalnych

 

Zarządzenie Nr 32/09

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 28 stycznia 2009r.

w sprawie rozdysponowania drewna z lasów komunalnych

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§1

Przekazuję nieodpłatnie 3 mp drewna średniowymiarowego iglastego (opał) z lasów komunalnych dla Pani Stanisławy Pawluk zam. Roztoki w związku trudną sytuacją materialną rodziny.

§2

Wykonanie zarządzenie powierza się inspektorowi Dariuszowi Kosacz.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, 28 stycznia 2009r.

Burmistrz Tomasz Korczak
 

 

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Dariusz Kosacz
Data wytworzenia: 2009-01-28
Wersja XML