Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 17/08 z dnia 16.01.2009 r. w sprawie dofinansowania kosztów IV Międzyleskiego Kolędowania

 

Zarządzenie nr 17/09

Burmistrza Miasta i Gminy Miedzylesie

z dnia 16 stycznia 2009 r.


w sprawie dofinansowania kosztów ,,IV Międzyleskiego Kolędowania" w Międzylesiu

Na podstawie art . 30 ust.2 pkt.4 i art.58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 , poz.1591 ze zm.) zarządzam co następuje :


§1


Z działu - 92105 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - budżet Gminy na rok 2009 - przeznaczam kwotę w wysokości 1500zł na dofinansowanie kosztów spotkania delegacji z Gminy Miedzylesie na ,,IV Międzyleskim Kolędowaniu'' , które odbędzie się w dniu 31 stycznia 2009 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Międzylesiu.


§2

Wykonanie zarządzenia powierza się inspektor Annie Kulbaka.


§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie 16 stycznia 2009 r.


Burmistrz Tomasz Korczak

 

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Kulbaka
Data wytworzenia: 2009-01-16

 

Wersja XML