Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 34/08 z dnia 28.01.2009 r. w sprawie dofinansowania kosztów konkursu Najładniejsza choinka w Gminie Międzylesie

 

Zarządzenie nr 34 /09

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 28 stycznia 2009 r.

w sprawie dofinansowania kosztów konkursu ,,Najładniejsza choinka” w Gminie Międzylesie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§1

Z działu – 92105 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – budżet Gminy na rok 2009 – przeznaczam kwotę w wysokości 1.950 zł na dofinansowanie konkursu na ,,Najładniejszą Choinkę” w Gminie Międzylesie dla:

 1. Rady Sołeckiej wsi Różanka – 150 zł

 2. Rady Sołeckiej wsi Jaworek - 150 zł

 3. Rady Sołeckiej wsi Smreczyna - 150 zł

 4. Rady Sołeckiej wsi Dolnik - 150 zł

 5. Rady Sołeckiej wsi Pisary - 150 zł

 6. Rady Sołeckiej wsi Jodłów - 150 zł

 7. Rady Sołeckiej wsi Boboszów - 150 zł

 8. Rady Sołeckiej wsi Michałowice - 150 zł

 9. Rady Sołeckiej wsi Nagodzice - 150 zł

 10. Rady Sołeckiej wsi Goworów - 150 zł

 11. Rady Sołeckiej wsi Długopole Górne - 150 zł

 12. Rady Sołeckiej wsi Domaszków - 150 zł

 13. Rady Sołeckiej wsi Nowa Wieś - 150 zł

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się inspektor Annie Kulbaka.


 §3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, 28 stycznia 2009 r.

Burmistrz Tomasz Korczak
 

 

 

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Anna Kulbaka
Data wytworzenia: 2009-01-28

 

Wersja XML