Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Nr 24/09 z dnia 21.01.2009 r. w sprawie określenia formy i terminu czwartego przetargu na zbycie nieruchomości niezabudowanej nr 29/7 położonej w Pisarach.

 

Zarządzenie nr 24/09

Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie

z dnia 21 stycznia 2009 r.


w sprawie określenia formy i terminu czwartego przetargu na zbycie nieruchomości niezabudowanej nr 29/7 położonej w Pisarach.

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 ze zm./, oraz w wykonaniu Uchwały Nr XXII/130/08 Rady Miejskiej w Międzylesiu z dnia 21 lipca 2008 r. w sprawie udzielenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowych niezabudowanych nr 29/7 i 29/8 obręb Pisary. – zarządzam co następuje:

§ 1

Wobec faktu, że trzeci ustny przetarg nieograniczony, ogłoszony na dzień 16 stycznia 2009 r. zakończył się wynikiem negatywnym, ustalam:

1. Termin czwartego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej nr 29/7 o pow. 0,1172 ha KW 43830, AM - 1, obręb Pisary - na dzień 23 lutego 2009 r. na godz. 1000.

2. Cenę wywoławczą nieruchomości na kwotę – 21.890 zł.

3. Wadium w wysokości 5% ceny wywoławczej,

4. Przetarg przeprowadzi Komisja Przetargowa powołana zarządzeniem nr 190/08 Burmistrza Miasta i Gminy Międzylesie z dnia 19.09.2008 r.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi RGG.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Międzylesie, dnia 21 stycznia 2009r.

Burmistrz Tomasz Korczak


 

Podmiot udostępniający: RGG
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: Ewa Siwek
Data wytworzenia: 2009-01-21
Wersja XML